4 U Turn
Praktijk voor Bowen Techniek en Natuurgeneeskunde
ook verkoop van natuurprodukten

38 bloesemremedies van dr. Bach
 

Voor de gemoedsgesteldheid ANGST


Rock Rose/ Zonneroosje

Paniek, crisis situatie ( vaak van korte duur.)
Verstijfd van angst.
(ook bijv. kind met nachtmerrie)
Positieve uitwerking geeft moed en tegenwoordigheid van geest.
Voor mensen die snel opgewonden raken: snel hartkloppingen en vochtige handen.


   

Mimulus/Maskerbloem

Type verlegen, blozen, bescheiden.
Angst voor bekende dingen ( Donker, lift, geen geld, ongeluk, toespraken)
Positieve uitwerking geeft moed en vertrouwen om beproevingen vol vertrouwen tegemoet te zien.
Toepassingen: voor babies die na het wakker worden dadelijk gaan huilen zonder oorzaak. Teveel praten uit nervositeit, nerveus giechelen.
 
 
Cherry Plum/Kerspruim

Je denkt dat je gek wordt.
Gedachte niet meer onder controle, situatie niet meer in de hand kunnen houden, woede uitbarstingen.
Jezelf wat aan willen doen.
Overspannen geest, controle (gaan) verliezen.
Positieve uitwerking geeft innerlijke kalmte, rust en openheid en de persoon is in staat in alle redelijkheid te denken en te handelen.
 
 
Aspen/Esp/Ratelpopulier
Angst maar je weet niet waarvoor, vervelend voorgevoel.
Bijv. kind die in de fantasie (angst) zitten, vrees.
Je voelt je bang maar je weet niet waarvoor.
Positieve uitwerking geeft een innerlijk gevoel van vertrouwen,veiligheid en onbevreesdheid.
Voor kinderen die niet alleen in het donker willen slapen ( het licht moet aanblijven)
 
Red Chestnut/Rode kastanje.
Overbezorgdheid. Angst dat er met mensen waar je omgeeft iets gebeurt. Ook voor mensen die erg angstig zijn om het leven van anderen.
Angst dat er wat gebeurt.
Positieve uitwerking op verzoek wordt graag hulp verleend, maar wordt niet opgedrongen.
 

Voor de gemoedsgesteldheid ONZEKERHEID


Cerato/Loodkruid.
Voor stemming waarin je gaat twijfelen na bijv. een beslissing. Je zoekt bevestiging.
Positieve uitwerking je durft weer op je eigen oordeel te vertrouwen.
Toepassingen: voor kinderen die op examens goede antwoorden weer doorhalen.
Voor mensen die teveel belang hechten aan de heersende mode of trend.
Scleranthus/Hardbloem
Je kunt niet kiezen tussen twee dingen. Onzekerheid, besluiteloosheid, je kan hier emotioneel op stuk gaan. Energie van wisselende stemmingen hebben.
Onevenwichtigheid op een dieper niveau. Kan niet kiezen.
Positieve uitwerking je krijgt weer zekerheid, besluitvaardigheid en evenwichtigheid in alle omstandigheden.
Toepassingen: zwangerschapsbraken, reisziekte e.d.
Gentian/Gentiaan
Ontmoediging, teleurstelling,depressief,pessimisme. Deze mensen raken snel ontmoedigd en depressief als er iets fout gaat of bij problemen.
Maakt toch steeds weer een nieuwe start.ook voor kinderen die ontmoedigd zijn door hun schoolwerk,
Positieve uitwerking je bent er van overtuigd dat er uiteindelijk oplossingen worden gevonden voor alle problemen en moeilijkheden en raken niet ontmoedigd door tegenslagen.
Gorse/Gaspeldoorn
Teleurstelling, heeft alle hoop opgegeven, als ze ziek zijn leggen ze zich er volkomen bij neer.
Onzeker, de hoop opgeven maar willen wel eventueel als je een uitweg biedt het nog eens proberen.
Positieve uitwerking je krijgt weer hoop en vertrouwen ondanks acute lichamelijke en psychische problemen.Toepassingen:chronisch zieken die zonder succes talloze behandelingen uitgeprobeerd en nu geen hoop meer koesteren. Berusting in het lot.

Hornbeam/Haagbeuk.
Katergevoel, als ik er aan denk ben ik al moe, leven is veel te zwaar, al moe voordat je bent begonnen. Je denkt dat je het niet kan. Vaak door sleur en verveling, vreugde ontbreekt.
Positieve uitwerking je raakt weer overtuigd van je eigen krachten en het vermogen om het dagelijkse werk aan te kunnen. Toepassingen: na overmatige zintuigelijke belasting: computeren, tv-kijken. bij therapie van drugsverslaafden die willen afkicken.

Wild Oat/Ruwe dravik
Kruispunt in het leven, doel in het leven te kunnen vinden. Onzekerheid over levensbestemming.
Kinderen op de middelbare school om keuze te kunnen maken welke richting.
Positieve uitwerking er ontstaat een duidelijk beeld van het gekozen levenspad, met heldere ideeën en ambities en wilskracht om dit pad te blijven volgen.

Voor de gemoedsgesteldheid EENZAAMHEID


Waterviolet/Waterviolier
Trots, afstandelijk, wil graag alleen zijn, wil graag zijn kennis en wijsheid kwijt, kan overkomen als koel.
Positieve uitwerking relaties met anderen wordt hartelijker. Staan met plezier andere met raad en daad bij.
Toepassingen: voor hen die anderen niet lastig vallen met hun problemen, maar anderen ook niet toelaten zich met hun zaken te bemoeien.

Impatiens/Reuzenbalsemien
Irritatie, ongeduld, ergert zich aan de traagheid van anderen. Komen ook vaak net te laat omdat ze nog iets moeten doen. Houden van snel handelen. Maken vaak de zinnen van een ander af.
Positieve uitwerking zelfverzekerdheid, intelligentie en spontaniteit van de mens wordt hersteld maar met meer geduld in denk- en handelwijze.


Heather/Struikheide
Geobsedeerd door zichzelf, egocentrisch. Geconcentreerd op zichzelf. Geldingsdrang, praatziek.
Positieve uitwerking je kunt net zo goed luisteren als praten, gebruiken hun eigen ervaringen op positieve wijze t.b.v. anderen.
Toepassingen: voor het type mensen die in wachtkamer aan wildvreemden alles gaan vertellen over hun aandoening. Voor kinderen in de ïk"fase die steeds over zichzelf praten.

 

Voor de gemoedsgesteldheid
OVERGEVOELIG VOOR INVLOEDEN EN IDEEëN


Agrimony/Agrimonie /akkerkruit
Zorgen achter humor en scherts verbergen. “clowns” met een grapje zich zelf kleineren, laten niet zien wat ze voelen, gaan ruzies en conflicten uit de weg.
Positieve uitwerking het vermogen om op zijn tijd een “goede” ruzie aan te gaan. Veel humor, veel gezelligheid.Kenmerken: bij innerlijke onrust uit zich in: kleine zenuwtrekjes, nagelbijten, aan het haar prutsen, tanden knarsen in de slaap. Voor kinderen met snel opgedroogde tranen, die zich snel opgewekt voordoen, ondanks verdriet. Voor mensen die ondanks problemen altijd "heel goed", dank je wel" als je vraagt hoe het gaat.


Centaury/Duizendguldenkruis
Weinig wilskracht, laat je gebruiken als voetveeg. Je durft niet op te komen voor jezelf, je bent niet dienstbaar maar dienend.
Gaan voor de lieve vrede terwijl ze eigenlijk boos zijn.
Poitieve uitwerking je zegt op tijd nee, weet zijn grenzen aan te geven.
Toepassing: voor hen die nooit neen zeggen. Ongehuwde dochter die niet trouwt uit zelfopoffering voor zieke moeder. Bij onbewust overnemen van gebaren, opvattingen van sterkere persoonlijkheden.


Walnut/Walnoot
Bescherming tegen de effecten van overgevoeligheid voor bepaalde ideeën, sferen en invloeden Bijv. melkgebit, zwangerschap, puberteit,menopauze, verhuizing, andere baan, sterfgeval, ouderdom, ongeneeslijke ziekte.
Positieve uitwerking je leert om je eigen pad te volgen, oude gewoonte los te laten.

Holly/Hulst
Haat, afgunst, jaloezie, onbewust waarschijnlijk onzeker. In deze gemoedstoestand zijn die mensen wellicht achterdochtig en agressief
Hebben moeite met liefde geven en voelen een algemeen verbreide woede tegenover de medemens
Positieve uitwerking holly opent het hart, je staat open voor de liefde van jezelf en je omgeving. Toepassingen: bij jaloezie eerstgeboren kind t.o.v. 2de kind dat erbij kwam.
Bij gevoelens van leedvermaak in het ongeluk van anderen.

Voor de gemoedsgesteldheid MOEDELOOSHEID EN WANHOOP


Willow/Wilg
Boosheid , verbittering, waar heb ik dat aan verdiend, waarom overkomt mij dit, iemand anders zijn schuld. Slachtoffer.
Wraak nemen, roddels in de wereld brengen. Slachtofferrol, gevoel van onrechtvaardigheid. Ligt met je levenslot overhoop.
Positieve uitwerking verantwoording op je nemen van je eigen lot. Er ontstaat een gevoel van optimisme en vertrouwen

Larch/Lariks
Faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen. Denkt al bij voorbaat… kan ik toch niet, ze zitten niet op mij te wachten. Je begint er niet eens aan dus doe je ook geen ervaring op.
Positieve uitwerking doortastende capabele mensen met een realistisch gevoel van eigenwaarde. Zij kennen hun eigen potentieel en werken hard om dit te bereiken.

Pine/Den.
Schuldcomplex- schuldgevoel, schuldig voelen om iets wat je gedaan of juist niet gedaan hebt. Sorry hoor, kritisch op zichzelf. Je vindt dat je er niet hoort te zijn, misbaksel. Schuldgevoelens die je uit de slaap houden.Verontschuldigd zich voortdurend.
Positieve uitwerking deze mensen vinden vernieuwde energie,vitaliteit en plezier in het leven.

Elm/Veld iep
Tijdelijk gevoel van overbelasting, gebrek aan zelfvertrouwen, kan tijdelijk alle verantwoordelijkheden niet meer aan. Tijdelijke overbelasting.
Poitieve uitwerking het vertrouwen in de doorgaans aanwezige bekwaamheid wordt hersteld en de efficiëntie en zelfverzekerdheid keren terug.


Sweet chestnutTamme kastanje.
Diepe wanhoop, diepe duisternis, eind van je krachten. Mensen maken een trieste indruk, verdriet, uiterste geestelijke wanhoop.
Positieve uitwerking je gelooft dat het tij zich zal keren, dat je vanuit je innerlijke de situatie aankan.
Toepassing: bij wanhopige vertwijfeling: "ik ben niet meer te helpen"
"ik sta met rug tegen de muur" "ik weet niet meer hoe ik verder moet"
Wanhoop is groter dan bij Gorse


Star of betlehem/Vogelmelk
Nawerking van traumatische ervaringen. Shock, verdriet weerhoudt je ervan nieuwe ervaringen op te doen er zit als het ware een muur.
Positieve uitwerking trauma’s neutraliseren,ook vanuit een ver verleden. Wordt ook veel bij dieren gebruikt.
Toepassing: Voor vrouwen tijdens en na de bevalling.

Oak/Eik
Niet kunnen opgeven. Nee zeggen doen ze niet gauw. Groot plichtsbesef maar niet naar hun zelf , ondanks moeilijkheden blijven ze door gaan.
Door plichtsbesef geniet je niet meer van de dingen
(kijk bijv. bij burnout of het dit type is.)
Positieve uitwerking het herstelt de energietoevoer en helpt hen tijdig de noodzaak voor rust en ontspanning te erkennen. Zij voldoen aan hun plichten, maar zorgen ook voor zichzelf.

Crab apple/Wilde appel.
Reinheidscomplex, zelfafkeer, schaamte, gericht op details kunnen zich hier druk om maken. Ontzettend netjes en vaak handen wassen, obsessie, minderwaardigheidscomplex ( te……..dun,dik,lelijk etc)
Je ziet de grote lijnen van het leven niet meer.
Gericht op jezelf.
Positieve uitwerking het kunnen accepteren van de eigen onvolmaaktheden en die van anderen.

Voor de gemoedsgesteldheid
OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN.


Chicory/Wilde chichorei

Overheersend in de zorg voor anderen. Dominant. Op een gegeven moment wordt je claimend. In eerste instantie iets belangeloos doen en dan uiteindelijk er toch iets voor terug willen hebben.
Voorbeeld: Ouder die eist dat je elke zondag op bezoek komt. Of kind wat gauw in tranen is als het iets niet krijgt, babie die reageert als moeder even iets voor zichzelf doet.
Positieve uitwerking:Geven zonder iets terug te verwachten. Je naaste de ruimte geven zichzelf te zijn en hun eigen leven te leiden. Meer tevreden met zich zelf zijn.


Vervain/IJzerhard.
Overenthousiast, bloesem voor wereldverbeteraars, sterk enthousiasme, sterk perfectionisme, erg gespannen kunnen zich niet meer ontspannen “workaholic”
Op de barricade om onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.
Positieve uitwerking kalmte, wijsheid, tolerantie en het vermogen om te ontspannen.

Vine/Wijnstok
Dominant, autoritair. Weten alles beter, en kleineren anderen
Positieve uitwerking zijn vastberaden zonder dominant te zijn, leidt zonder dwang en zonder te overheersen.
Toepassingen: Voor harde personen zonder medelijden. Voor kinderen die hun kameraadjes aftuigen. Voor de zakenman die "over lijken gaat"

Beech/Beuk
Kritisch onverdraagzaam “bitch” veel kritiek op alles en op gedrag van anderen, in de veroordeling
Positieve uitwerking er ontstaat meer tolerantie en een gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen.
Toepassingen: voor zij die de splinter in andermans oog , maar niet de balk in eigen oog zien.

Rock water/Bron water
Zelfdiscipline, perfectionisme, houden aan de regels, daar hou je je aan. Lichaam in perfectie houden, niet echt genieten van de dingen. Streng voor zichzelf ( en anderen.) Deze personen zijn té gewetensvol en stellen hoge eisen aan zichzelf
Weinig flexibele gedachtegang vol dogma”s over politiek,dieet, moraal,religie enz.
Positieve uitwerking wordt uitgedrukt in de mogelijkheid om te leven met hoge idealen, maar met een open en flexibele gedachtegang. Zij gunnen zich meer innerlijke vrijheid.

Voor de gemoedsgesteldheid
ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU.


Clematis/Wilde bosrank
Weinig interesse in het hier en nu, grondingsbloesem, dromerig,creatief. Veel plannen maar er komt weinig van terecht.
Stemming, gevoel van heimelijk verlangen naar de dood of betere tijden toen de partner er nog was. Voor mensen die makkelijk indutten voor tv, of lezing
Positieve uitwerking Deze mensen krijgen een levendige interesse in hun omgeving en hebben weer plezier in het leven. Ze zijn goed geaard en zijn hun gedachten de baas.

Honeysuckle/Kamperfoelie
Heimwee, verleden idealiseren. Het wordt nooit meer zoals vroeger, ook niet los kunnen laten van pijnlijke ervaring.
Positieve uitwerking ze kunnen weer in het heden leven, het verleden is niet langer meer overweldigend.Ouder worden is niets meer dan een natuurlijk proces.
Toepassing: voor personen die na een verhuizing heimwee blijven houden naar vroegere huis. Voor weduwe die kamer van overleden man jarenlang onveranderd laat.

Wild rose/Hondsroos
Berusting, lusteloosheid, vermoeidheid, apathie, vreugde is weg, leven is vlak.
Positieve uitwerking ze krijgen weer een levendige interesse in het leven, hun werk en de wereld om zich heen.
Wild rose type accepteren verantwoording voor hun eigen leven, goede gezondheid en leuke vriendschappen.

Olive/Olijf
Uitputting, oververmoeid lichamelijk en geestelijk gebrek aan energie van krachten beroofd “op” Alles kost moeite:de persoon is snel moe en heeft een gebrek aan levenslust. Plezier in werk of vrije tijds besteding is niet meer op te brengen. Vaak weet je ook waarom je zo moe bent.
Positieve uitwerking ze hervinden de vitaliteit, kracht en interesse in het leven. Ze zijn in staat hun gemoedsrust te bewaren, ook als de omstandigheden hen dwingen om rustiger aan te doen.

White chestnut/Witte paardekastanje.
Aanhoudende ongewenste gedachten, redeneren in gedachten, malende gedachten, valt steeds in herhaling, piekeren kan je niet concentreren.
Positieve uitwerking gemoedsrust en een heldere geest. De gedachtenstroom is onder controle.Toepassingen: chronische hoofdpijn in voorhoofd, vooral boven de ogen.
Bij inslaapmoeilijkheden door kwellende gedachten of er 's morgens vroeg door gewekt worden.

Mustard/Herik / mosterd
Diepe neerslachtigheid zonder bekende oorzaak. Wisselende gevoelens, hemelhoog en diepe put en weet niet waarom.
Ook bijv na een bevalling, ook voor menstruatieklachten / overgang en
puberteit.
Positieve uitwerking je ziet dat er licht is ook in donkere dagen, terugkerende blijheid, ondersteund door innerlijke stabiliteit en vrede.
Chestnut bud/Kastanjeknop
Niets leren van ervaringen, maken telkens weer dezelfde fouten ( zelfde partner, baan) i.p.v. iets te leren uit de ervaring proberen ze juist alles te vergeten.
Zodoende wordt er geen basis gevormd. Vaak hebben deze mensen steeds terugkerende klachten(verkoudheid,migraine,indigestie) Ook goed om honden iets af te leren.
Positieve uitwerking je bent in staat om kennis en wijsheid
te putten uit je dagelijkse ervaringen en jezelf en je fouten
objectief in beschouwing te nemen.
RESCUE REMEDIE

Eerste hulp remedie
Deze wordt gebruikt bij hevige spanningen door bijvoorbeeld een schok, een examen, een moeilijk telefoongesprek, een tandartsbezoek (als je hier tegenop ziet).
Als je heel erg geschrokken bent, gevallen, spanning, stress, vliegangst etc.

De rescue remedie is een combinatie van vijf remedies te weten:

* Star of Bethlehem voor de shock of trauma
* Rock Rose voor de plotselinge schrik
* Cherry plum voor de grote paniek
* Impatiens voor het ongeduld, de irritatie.
* Clematis voor het gevoel er niet te zijn, bewusteloosheid.