4 U Turn / 4 U Care
Bernsestraat 4
5256 ND Herpt gem. Heusden
Telefoon: 0416 661780
Mobiel: 06 43128549
E-mail: info@4uturn.nl
K.v.K.: 17222407
BIG reg. nr.: 6900583530

4 U Care
Palliatieve terminale zorg

 

Palliatieve terminale zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Terminale zorg richt zich specifiek op zorg in die allerlaatste fase, terwijl palliatieve zorg veelal al in een eerder stadium wordt geboden.

Niet de lengte, maar de kwaliteit van het leven staat centraal.

In de palliatieve zorg wordt pijn breed geïnterpreteerd (de ‘totale pijn-visie'). Pijn bestaat niet alleen uit lichamelijk lijden, maar kan ook veroorzaakt worden door psychologisch, sociaal of spiritueel lijden, zoals gevoelens van angst, onbegrip, machteloosheid en zingevingsvragen. De ondersteuning wordt gegeven aan de patient maar ook aan de naasten.

Bij palliatieve terminale zorg gaat de aandacht uit naar:

  • Verlichting van klachten: Pijnbestrijding en Symptoombestrijding
  • Begeleiding en ondersteuning
  • Gesprekken voeren
  • Zingeving & Spiritualiteit
  • Complementaire zorgvormen (bv voetmassage, etherische oliën, ontspanningsoefeningen)
  • Beslissingen rondom het levenseinde
  • Stervensbegeleiding

Behalve met medicamenteuze ondersteuning, kan ‘verlichting' van de situatie bereikt worden door gesprekken te hebben en een luisterend oor aan te bieden, aandacht te besteden aan zingevingsvragen of complementaire zorgvormen in de behandeling te betrekken.

Introductie

Palliatieve zorg

PersoonsGebonden Budget (PGB)

 

Centraal
Indicatieorgaan
Z
org (CIZ)

 

Agora

Palliatieve zorg in Brabant

Palliatieve zorg

Startpagina